Το ποσοστό του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., Αθανάσιου Ισμαήλου, της PC Systems αυξήθηκε σε 12,27% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση. 


Ο κ. Ισμαήλος προχώρησε στην αγορά
4.906.332 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 49.063,32 ευρώ.