Την κατάργηση των επιδομάτων βαρέων και ανθυγιεινών επιδομάτων, εξειδικευμένη ενεργειακή πολιτική σε ότι αφορά τα τιμολόγια της ΔΕΗ αλλά και την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προτείνει μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς για τη βιωσιμότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Σε συνάντηση που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δημήτρης Μαθιός με τα αρμόδια όργανα της Νέας Δημοκρατίας έθιξε δέκα σημεία - προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Συγκεκριμένα, το κείμενο με τα δέκα σημεία των επισημάνσεων του κ. Δ. Μαθιού έχει ως εξής:

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Ο Νόμος 3982/2011 που απλοποιεί τις αδειοδοτήσεις με σκοπό την προσέκλυση επενδύσεων, εξαιρεί από τα κίνητρα του (άρθρο 40) τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Ζητούμε την εξομοίωση των όρων της αδειοδότησης της Αττικής με αυτών της υπόλοιπης Ελλάδας.

2. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν σήμερα αυθαίρετα κριτήρια που κατατάσσουν τα εργοστάσια σε υψηλής, μεσαίας και χαμηλής όχλησης. Πρόκειται για εντελώς αναποτελεσματική πολιτική που δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ευρώπη. Ζητάμε την αλλαγή των κριτηρίων και της όλης πολιτικής.

3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Για την άρση της γραφειοκρατίας και την πάταξη της διαφθοράς, επιβάλλεται να δοθεί ο έλεγχος των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, υπό την επίβλεψη και την παρακολούθηση των αρμοδίων υπουργείων.

4. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜIΣΕΙΣ: Να ολοκληρωθούν τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια σε όλο το Λεκανοπέδιο και να ρυθμιστούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν για την λειτουργία των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Πάρκων.

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Εξειδικευμένη ενεργειακή πολιτική σε ότι αφορά τα τιμολόγια της ΔΕΗ, ώστε να μην επιβαρύνεται το ενεργειακό κόστος στο υπέρογκο ποσοστό που επιβαρύνεται σήμερα. Τα τιμολόγια που αφορούν τις επιχειρήσεις μας καλύπτονται από την μέση και υψηλή τάση.

6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: H διατήρηση των επιδομάτων των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ανατρέπει την προσπάθεια της όλης πολιτικής για την μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα λειτουργεί ως αντικίνητρο για την πρόσληψη εργαζομένων που δικαιούνται τα επιδόματα αυτά. Ζητάμε να επανεξεταστεί η όλη πολιτική με σκοπό την κατάργηση των επιδομάτων.

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Είναι γνωστό ότι η έλλειψη μακροπρόθεσμου και σταθερού φορολογικού συστήματος λειτουργεί εντελώς ανατρεπτικά στην επενδυτική προσπάθεια. Ένα πρώτο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής αυτής πρέπει να είναι τουλάχιστον η κατάργηση που Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

8. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  Επιβάλλεται η ουσιαστική συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, με βαθιές τομές στις καταργήσεις υπηρεσιών και θέσεων εργασίας ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την χρηματοδότηση προγραμμάτων ανάπτυξης.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Μείωση με κάθε τρόπο της απορρόφησης κονδυλίων των ΕΣΠΑ από το δημόσιο, για λειτουργικές του ανάγκες και απόδοση των κονδυλίων αυτών στις επιχειρήσεις της μεταποίησης ή σε προγράμματα ανάπτυξης από κοινού με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση.

10. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ: Μετά την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών να εφαρμοστεί, με παρεμβάσεις της πολιτικής, ειδικευμένο  τουλάχιστον διετές πρόγραμμα ρυθμίσεων χρεών και δανείων των επιχειρήσεων προς τις Τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να ισχύσουν διαδικασίες παγώματος των κεφαλαίων και επαναφοράς ροής ρευστότητας τουλάχιστον στις συνεπείς επιχειρήσεις προς τις Τράπεζες. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να είναι άμεσες ώστε να ανακοπούν σημερινές αυθαιρεσίες με υπερβολικές εγγυήσεις και απαιτήσεις για καθολική επιστροφή των δανείων.