Η Bank of America ανακοίνωσε σήμερα πτώση στα κέρδη του πρώτου τριμήνου. 


Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε καθαρά έσοδα ύψους 653 εκατ. δολαρίων, δηλαδή 3 cents ανά μετοχή, το τρίμηνο, έναντι 2,05 δισ. δολάρια ή 17 cents ανά μετοχή, την ίδια περίοδο του 2011.