Η Morgan Stanley ανακοίνωσε ζημιές 119 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2012, δηλαδή 6 cents ανά μετοχή. 

 

Την ίδια περίοδο το 2011, η επενδυτική τράπεζα είχε εμφανίσει κέρδη 736 εκατ. δολάρια ή 50 cents ανά μετοχή.