Στην Ελλάδα παρατηρείται ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης στην ΕΕ (6,7% των απασχολούμενων 15-74 ετών), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την υποαπασχόληση και τη μερική εργασία στην ΕΕ το 2011. 


Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης (15-75 ετών) στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 19,4% των εργαζομένων και στην Ευρωζώνη το 20,8%. 


Τα χαμηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης καταγράφονται στη Βουλγαρία (2,3%), στη Σλοβακία (4,1%), στην Τσεχία (5,4%) και στην Ελλάδα (6,7%).


Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης είναι η Ολλανδία (49,1%), η Μ. Βρετανία (26,7%), η Γερμανία (26,5%), η Σουηδία (26%), η Δανία (25,9%), η Αυστρία και το Βέλγιο (25%).


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 58,1% των υποαπασχολουμένων στην Ελλάδα (159.000 υποαπασχολούμενοι) δηλώνουν ότι θα ήθελαν αν και θα είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν περισσότερες ώρες. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην ΕΕ και ακολουθούν η Λετονία (57%), η Ισπανία (49%) και η Κύπρος (42%). Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 19,4% (8,5 εκατομμύρια υποαπασχολούμενοι) και στην Ευρωζώνη 20,8% (5,7 εκατομμύρια υποαπασχολούμενοι).


Στην Ελλάδα,  22.000 άνθρωποι αναζητούν εργασία και είναι σε θέση να εργαστούν, ενώ 64.000 είναι σε θέση να εργαστούν, αλλά δεν αναζητούν εργασία. Βάσει αυτών των στοιχείων, η Eurostat υπογραμμίζει ότι το δυνητικά πρόσθετο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα (ηλικίας 15 ως 74 ετών) ανέρχεται στο 1,7% της συνολικής εργατικής δύναμης (εργαζόμενοι συν άνεργοι). Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 4,6% και στην Ευρωζώνη 4,8%.