Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έλαβε ομόλογα του EFSF αξίας 25 δισ. ευρώ, όπως δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters.

Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.