Προτάσεις για το πρόβλημα της καθυστερημένης ενημέρωσης των φορολογούμενων για οφειλές προς το δημόσιο, που έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οικονομικά, είτε με προσαυξήσεις, είτε με την απώλεια ευεργετημάτων, έκανε η Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών. Η επικεφαλής της Αρχής, Καλλιόπη Σπανού πρότεινε παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή ειδοποιήσεων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, η επιλογή του τρόπου αποστολής, να γίνεται από τον φορολογούμενο με υπεύθυνη δήλωσή του, έντυπη ή ηλεκτρονική (μέσω Taxis Net).

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη έχει ήδη από το 1999 επισημάνει, ότι πολλές φορές, πολίτες λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά, αφού ήδη έχει εκπνεύσει η προθεσμία εξόφλησης, ενώ άλλες φορές τα ειδοποιητήρια αποστέλλονται σε λανθασμένες διευθύνσεις. Αυτό έχει ως συνέπεια οι οφειλές προς το δημόσιο να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και οι φορολογούμενοι να χάνουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα κάποιας ευνοϊκότερης ρύθμισης.