Στην υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με το Σύνολο των Εργαζομένων προχώρησε στις 11 Απριλίου η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 2009 για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και έχει οδηγήσει σε μείωσή του κατά 21% την τελευταία διετία.


Η συμφωνία είναι τριετούς διάρκειας (1η Μαΐου 2012 μέχρι 30 Απριλίου 2015) και είναι καθοριστική για τη μελλοντική πορεία της Τράπεζας και τη διαφύλαξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της μέσα στις απαιτητικές συνθήκες της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.


Με τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας μειώνεται περαιτέρω το λειτουργικό κόστος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά 18,5%, ως επί το πλείστον μέσα από τον περιορισμό του μισθολογικού κόστους (μείωση μισθών, επιδομάτων, παροχών, υπερωριών και αποζημιώσεων εκτός έδρας).


Παράλληλα, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αυξημένου υπηρεσιακού φόρτου που απορρέει από τη συνεχή ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στην Τράπεζα, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του προσωπικού της (-22,7% την τετραετία 2008-11), συμφωνήθηκε η επιπλέον προσφορά εργασίας τριών ωρών την εβδομάδα. Τέλος, υλοποιούνται πλήθος οργανωτικών και λειτουργικών παρεμβάσεων με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη συγκράτηση των διοικητικών εξόδων.