Με το αίτημα να ακυρωθούν οι κυβερνητικές πράξεις με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI στα ομόλογά τους προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 103 φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες προμήθειας υγειονομικού και ορθοπεδικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 


Τα ομόλογα που κατείχαν οι εταιρείες από την εξόφληση των χρεών του Δημοσίου και υπήχθησαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ανέρχονται σε 641.466.399,54 ευρώ. 

 

Οι εταρείες υποστηρίζουν πως η συνολική απώλεια επί των πωλήσεων τους τη διετία 2008-2009 ανήλθε στο 103,09% και τονίζουν ότι έχουν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή. Όπως καταγγέλουν, το ελληνικό Δημόσιο, αφού τις άφησε απλήρωτες για πολλά χρόνια, τις εξόφλησε για τη διετία 2008-2009 με ομόλογα μηδενικού επιτοκίου λήξης 1 έως 3 ετών. Ενώ να σημειωθεί πως οι εταιρείες αναγκάστηκαν να προσφύγουν σε δανεισμό από τις Τράπεζες, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. 

 

Στη συνέχεια, όμως, οι φαρμακευτικές αυτές εταιρείες εντάχθηκαν στο PSI  και αντάλλαξαν τα ομόλογα που είχαν με άλλα μειωμένα κατά 53,5% και λήξης 2-30 ετών. 

 

Οι εταιρείες ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι:
 

1) υπ’ αριθμ. 5/24.2.2012 πράξη του υπουργικού συμβουλίου με την οποία υλοποιήθηκε το PSI και για τους Έλληνες ομολογιούχους οι οποίοι όμως δεν συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτό 


2) υπ’ αριθμ. 10/9.3.2012 πράξη του υπουργικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση των ομολογιούχων να αποδεχθούν την τροποποίηση των επιλεξίμων τίτλων, όπως η απόφαση αυτή βεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειρίστρια της διαδικασίας


3) η από 9.3.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών που αφορά την υλοποίηση της τροποποίησης των επιλεξίμων τίτλων και την έκδοση νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του ελληνικού Δημοσίου


4) η από 9.3.2012 πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.