Στο 7,1% αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος η ανεργία στη Ρουμανία μειωμένη κατά 0,3% σε σύγκριση με το 2011.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης της ρουμανικής κυβέρνησης της περιόδου 2012-2015 θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 6,9% το 2013, στο 6,7% το 2014 και στο 6,5% το 2015. Επίσης προβλέπεται αύξηση του απασχολούμενου πληθυσμού από το 2013 ως το 2015.