Απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις της Citigroup για την πορεία της οικονομίας όπως αποτυπώνονται στην έκθεση (Ηellenic Big Picture) με ημερομηνία 20 Απριλίου. Η Citi προβλέπει ότι η ύφεση θα ανέλθει στο 6,5% φέτος και στο 2,4% το 2013.
Αναφορά κάνει και στις εκλογές τονίζοντας ότι τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων καταδεικνύουν ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να στηριχθεί και σε ένα "μικρότερο" κόμμα, δεδομένο που μειώνει τη δυνητική σταθερότητα.