Αύξηση της τάξης του 0,7% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων-Κατοικιών τον μήνα Μάρτιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2011, έναντι αύξησης 3,7% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 

Ο Γενικός ∆είκτης τον Μάρτιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, σηµείωσε αύξηση 0,3%,  έναντι αύξησης 0,1%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011. 

 

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2010 –  Μαρτίου 2011,  παρουσίασε αύξηση 1,7%, έναντι αύξησης 3,5%, που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.