Η ανακεφαλαιοποίηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί με ασφάλεια η πραγματική οικονομία και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος μιλώντας στην ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020» η οποία διοργανώνεται παρουσία του αντιπροέδρου της Επιτροπής, Αντόνιο Ταγιάνι.

Όπως είπε ο κ. Παπαδήμος καθοριστική προϋπόθεση στην προσπάθεια χρηματοδότησης της ανάπτυξης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Η απομείωση του δημόσιου χρέους λόγω της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων στα πλαίσια του PSI είχε σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, οδηγώντας στη συρρίκνωση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Αυτοί οι παράγοντες έχουν επιτείνει την επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, η οποία βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια οφείλεται επίσης, σε σημαντικό βαθμό, στη μείωση της ζήτησης για πιστώσεις λόγω της ύφεσης.


Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έχει δρομολογηθεί προκειμένου ακριβώς να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις της απομείωσης του δημόσιου χρέους, καθώς επίσης και οι εκτιμώμενες ζημιές των τραπεζών από δυνητικές επισφάλειες από τα δάνειά τους στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Παράλληλα ανέφερε ότι χθες έφτασαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το EFSF) 25 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το ποσό αυτό είναι το πρώτο ήμισυ των διαθέσιμων κεφαλαίων για το σκοπό αυτό. Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χορήγησε βεβαίωση ότι δεσμεύεται να συμμετάσχει με τα κεφάλαια αυτά στην ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των ελληνικών τραπεζών.


«Θέλω να σημειώσω εμφατικά το εξής: Τα κεφάλαια αυτά των 25 δισ. έχουν έναν και μόνο σκοπό. Να αντισταθμίσουν ζημιές των τραπεζών από τη μείωση, κατά περίπου 50%, της ονομαστικής αξίας των ομολόγων, και κατά 75% περίπου της καθαρής παρούσας αξίας τους. Χωρίς την κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Η ανακεφαλαιοποίηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί με ασφάλεια η πραγματική οικονομία και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης αναγκαία προϋπόθεση για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό μας σύστημα» είπε.
Αναφερόμενος στο Δεύτερο Οικονομικό Πρόγραμμα της Ελλάδας ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτό έχει «έχει έντονα αναπτυξιακά στοιχεία που συχνά υποεκτιμώνται». Είναι αλήθεια όμως ότι το Πρόγραμμα επιδιώκει παράλληλα τον περαιτέρω περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, και η διαδικασία επίτευξης του στόχου αυτού βραχυπρόθεσμα ασκεί αρνητική επίδραση στο εισόδημα και στην απασχόληση.


Σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κ. Παπαδήμος «παντού στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ουσιαστική κινητήρια δύναμη της οικονομίας και πηγή μεγάλου δυναμισμού». Όπως είπε περίπου 85% των εργαζομένων στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έναντι αντίστοιχου μέσου όρου 67% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Βέβαια στην Ελλάδα η σχετική σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς 95% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, έναντι 80% αντίστοιχου μέσου όρου στην ΕΕ. Στη χώρα μας, όπως γνωρίζετε, το μεγαλύτερο μέρος των ΜμΕ είναι πολύ μικρές, δηλαδή κάτω των 10 εργαζομένων ή με μικρότερο από 2 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών. Αντίθετα, ο μέσος όρος στην ΕΕ προσεγγίζει περισσότερο τις μικρές (αντί για πολύ μικρές) επιχειρήσεις (δηλαδή κάτω των 50 εργαζομένων). «Αλλά ένα είναι το κύριο γεγονός: ότι ο κλάδος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» τόνισε ο πρωθυπουργός.


Αντ. Ταγιάνι: Έχω εμπιστοσύνη στην Ελλάδα


Από την πλευρά ο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις Αντόνιο Ταγιάνι εξέφρασε την εμπιστοσύνη του απέναντι στη χώρα μας. «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα ότι θα βγει από την κρίση. Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη και θέλουμε να μείνει στην Ευρώπη. Σε αυτήν τη φάση δεν είναι μόνη της η Ελλάδα, δεν παρεμβαίνουμε στο εσωτερικό των πολιτικών» είπε.


Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σημείωσε ότι η προσωπική του άποψη είναι υπέρ της δημιουργίας μιας Ενωμένης Ευρώπης στα πρότυπα των ΗΠΑ, με ενιαίο νόμισμα, ενιαία πολιτική, κοινή οικονομική πολιτική και μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πρότυπα της FED.
Αναφορικά με τη μείωση του κόστους εργασίας ανέφερε ότι «η Ελλάδα πρέπει να κάνει και όντως κάνει θυσίες όπως οφείλουν να κάνουν και άλλες χώρες. Αυτές οι θυσίες ήταν και είναι απαραίτητες», σημείωσε. Διευκρίνισε όμως ότι μείωση του κόστους εργασίας δεν σημαίνει μόνο μείωση μισθών άλλα και μείωση κόστους παραγωγής, εργοδοτικών εισφορών και άλλων στοιχείων.


Σημείωσε με έμφαση ότι μέλη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχουν έρθει σήμερα στην Ελλάδα για να συζητήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας, ενώ αναφορικά με τους τομείς στους οποίους πρέπει να εστιαστεί η συζήτηση για την ανάπτυξη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό και τον αγροτουριστικό τομέα, λέγοντας ότι η ανάπτυξη αυτών των τομέων θα φέρει συνέργειες και σε άλλους κλάδους.


Με έμφαση σημείωσε ότι στόχος είναι να υποστηριχθούν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη διευκόλυνση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία και την Κίνα.