Μείωση κατά 0,3% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του πρώτου τριμήνου 2012, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2011, έναντι μηδενικής μεταβολής, που καταγράφηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 


Ο δείκτης κατά το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τον δείκτη του τέταρτου τριμήνου 2011, σηµείωσε µείωση 0,3%,  έναντι µείωσης 0,2%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.

 

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2011 –  Μαρτίου 2012,  σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2010 –  Μαρτίου 2011,  σηµείωσε µείωση 0,1%,  έναντι αύξησης 0,3%,  που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα. 


Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του πρώτου τριµήνου 2012,  σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριµήνου 2011, σηµείωσε µηδενική µεταβολή,  έναντι αύξησης 1,8%,  που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.


Ο δείκτης κατά το πρώτο τρίμηνο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του τέταρτου τριµήνου 2011, σηµείωσε µείωση 0,1%,  έναντι αύξησης 0,3%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.


Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2011 –  Μαρτίου 2012,  σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2010 – Μαρτίου 2011, παρουσίασε αύξηση 0,6%,  έναντι αύξησης 2,0%,  που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.