Μέσα στον Μάιο θα πρέπει να καταβάλουν οι επιχειρήσεις, που απασχολούν προσωπικό, τις ασφαλιστικές εισφορές του Απριλίου επί του δώρου Πάσχα, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ασφαλιστικών Φορέων. 


Όπως ορίζει ο νόμος, οι υπόχρεοι πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την 5η για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.


Επιπλέον, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.


Επομένως, οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό οφείλουν μέχρι τις 7 Μαΐου που είναι η 5η εργάσιμη του μήνα, να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του Απριλίου και έως το τέλος του Μαΐου τις εισφορές του δώρου Πάσχα.


Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ. πρώτου και δεύτερου βαθμού.