Την Τρίτη 24 Απριλίου, κατά τη 79η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, θα παρουσιάσει ο διοικητής της τράπεζας, Γ. Προβόπουλος, την έκθεση για την πορεία της οικονομίας του 2011. 


 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει κάθε χρόνο την Έκθεση του Διοικητή και δύο Εκθέσεις για την Νομισματική Πολιτική, την Ετήσια Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής και την Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής. 


Επίσης,
από τον Ιούνιο 2009, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει την Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.


Στην έκθεση του ο κ. Προβόπουλος αναμένεται να αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία μετά το Μνημόνιο 2 και εν όψει των κρίσιμων εκλογών της 6ης Μαΐου.


Στο επίκεντρο θα είναι και οι τράπεζες, όπου συνεχίζεται το παζάρι για τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης.


Η γενική συνέλευση θα εγκρίνει τη μεταρρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτό ισχύει τα τελευταία 85 χρόνια.


Στόχος των αλλαγών που επιβάλλονται από το νέο Μνημόνιο είναι να βελτιωθεί η λήψη αποφάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και να εξαλειφθούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών και της αναθεώρησης του καταστατικού της, οι εμπορικές τράπεζες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να προχωρήσουν στην πώληση ή τη μεταβίβαση των ποσοστών που κατέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο.


Η ΤτΕ για φέτος προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 4,5%. Στη διάρκεια του 2013 εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη, αλλά σε μέσα επίπεδα ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και το 2013 θα είναι ελαφρά αρνητικός της τάξεως του 0,5%.


Σχετικά με τον πληθωρισμό, προβλέπει τη δραστική του αποκλιμάκωση εκτιμώντας ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα κινηθεί στο 1%, ενώ το 2013 θα αυξηθεί μόλις κατά 0,5%.


Η παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες στο μέτωπο της απασχόλησης, παρά τη γενναία προσαρμογή που έχει συντελεστεί στο κόστος εργασίας.


Η ΤτΕ εκτιμά ότι φέτος η συνολική απασχόληση θα μειωθεί περαιτέρω κατά περίπου 3% και το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας θα ξεπεράσει το 19%.

 


Με πληροφορίες από in.gr