Την απόφασή της να μη διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011 γνωστοποίησε η Attica Bank, η οποία ανακοινώνει σήμερα τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα.


Η ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα της χρήσης 2011 θα γίνει την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012, ενώ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012.