Στα 4,6 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες της EFG Eurobank από την ανταλλαγή των ομολόγων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα για τη χρήση 2011. Οι συνολικές ζημίες ανήλθαν στα 5,5 δισ. ευρώ, καθώς σημειώθηκαν 856 εκατ. ευρώ ζημίες από έκτακτες προσαρμογές, λόγω της αποτίμησης μετοχικών τίτλων σε τρέχουσες τιμές και της απομείωσης της υπεραξίας επενδύσεων του εξωτερικού.

Τα κέρδη μετά από τόκους διαμορφώθηκαν στα 2 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 63 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ το τσυνολικό περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε στο 2,53%.

Τα συνολικά κέρδη μειώθηκαν κατά 10% σε σχεση με το 2010, στα 2,5 δισ. ευρώ λόγω της κάμψης των μη οργανικών εσόδων, ενώ τα Βασικά Οργανικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με το 2010 και διαμορφώθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ.

Το λειτουργικό κόστος του ομίλου μειώθηκε περαιτέρω, καθώς οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,4%, μείωση που έρχεται και από την Ελλάδα και από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Eurobank κατέγραψε σημαντική μείωση στις καταθέσεις της, καθώς υποχώρησαν στα 32,5 δισ. ευρώ από 41,2 δισ. το 2010, ενώ όπως αναφέρει η τράπεζα, μετά το PSI η εκροή των καταθέσεων περιορίστηκε. Τα υπόλοιπα Χορηγήσεων Πελατών μειώθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 51,5δισ. ευρώ στο τέλος του 2011.

Ο Νίκος Νανόπουλος, διευθύνοντας σύμβουλος της Eurobank σχολίασε:

«Η κορύφωση της κρίσης της ελληνικής οικονομίας το 2011 κατέστησε αναπόφευκτες, επίπονες όσο και αναγκαίες αποφάσεις για την αποτροπή της κατάρρευσης της χώρας. Για την Eurobank EFG, όπως και για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, η συμμετοχή χωρίς δεύτερες σκέψεις στη διαδικασία μείωσης του δημοσίου χρέους στο πλαίσιο του PSI, ήταν ενδεδειγμένη απόφαση. Η απόφαση αυτή, έχει βαρύτατο κόστος για τους μετόχους μας και επηρεάζει καθοριστικά τόσο την κεφαλαιακή μας θέση όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας.

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα καλύψει τις κεφαλαιακές απώλειες από το PSI και δίνει τη δυνατότητα μιας νέας αρχής, σταθερότητας, εμπιστοσύνης και ανάκτησης της διεθνούς αξιοπιστίας για τις ελληνικές τράπεζες. Η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας αποτελούσε πάντοτε προτεραιότητα για την Τράπεζά μας. Τους τελευταίους μήνες, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων μας, με σειρά συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που βελτιώνουν σημαντικά τα ίδια κεφάλαιά μας και τη ρευστότητά μας.

Παράλληλα το 2011, πετύχαμε ικανοποιητικές λειτουργικές επιδόσεις, εν τω μέσω μιας εξαιρετικά δυσμενούς συγκυρίας, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα της Eurobank EFG να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις ενόψει και των δυσμενών συνθηκών του 2012. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε όπως πάντα με στρατηγική και όραμα στις αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Με την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων μας, την εμπιστοσύνη των πελατών μας και με την στήριξη των μετόχων μας, θα συμβάλουμε ενεργά στην προσπάθεια εξόδου της Ελλάδας από την κρίση.»