Η ATEbank ανακοίνωσε  ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 19/4, όρισε τον Πέτρο Φρονίστα πρόσθετο μέλος, ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.