Ζημίες 12,34 δισ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα με τη συμμετοχή της στην Ανταλλαγή Ομολόγων.

Τα 11,78 δισ προήλθαν από την απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου κατά 75%, ενώ υπήρξε και πρόσθετη απομείωση 1,17 δισ. ευρώ μετά από φόρους.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημίες 289 εκατ. ευρώ, πριν την απομείωση των ομολόγων, παρά την αύξηση των προβλέψεων του Ομίλου κατά 820 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.