Στις 20 Απριλίου, η «Αττικές Εκδόσεις» πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην εκδοτική εταιρεία «Map Magazine Publishing Commercial Company Limited» με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 


Η συμμετοχή της ανερχόταν σε 50% του εταιρικού κεφαλαίου. Αγοραστής ήταν η εδρεύουσα στην Ελβετία εταιρεία με την επωνυμία «Marquard Media AG», η οποία κατείχε το υπόλοιπο 50% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. 


Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 130.000 ευρώ και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. 


H πώληση αυτή έλαβε χώρα στα πλαίσια της απόφασης των Αττικών Εκδόσεων να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για ανάπτυξη στο εξωτερικό, στην Βουλγαρία και Σερβία, χώρες στις οποίες ο Όμιλος κατέχει δεσπόζουσα θέση στο χώρο του περιοδικού τύπου.