Στην αντεπίθεση πέρασε το απόγευμα η ρωσική εταιρεία Fund Energy, μετά τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ, όπου το ΤΑΙΠΕΔ εξήγησε πως δεν πληροί τα κριτίρια.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει:

«Επί της αναφοράς στην παρ 4 της Ανακοινώσεως, σημειώνεται ότι το Fund ουδέποτε ειδοποιήθηκε ότι «Δεν πληροί τα χρηματοοικονομικά κριτήρια και τα κριτήρια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας». Απλώς ζητήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας ορισμένες διευκρινίσεις επί της προσφοράς που δόθηκαν άμεσα, στις 5 Απριλίου, όπως είχε ζητηθεί.

Επί της αναφοράς στην παρ 5 της Ανακοινώσεως, αποσαφηνίζεται ότι οι υποβληθείσες επιστολές των τραπεζών αναφέρονται σαφώς στο Fund Energy (ως interested Party), ενώ δηλώνεται ότι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη ποσά έχουν δεσμευτεί για λογαριασμό του Fund Energy αποκλειστικά για το διαγωνισμό της ΔΕΠΑ. Σε κανένα σημείο των επιστολών δεν υπάρχει αναφορά σε «ΜΗ κατονομαζόμενη συνδεδεμένη επιχείρηση».


Σχετικό θέμα: ΤΑΙΠΕΔ: Η Fund Energy δεν πληροί τα κριτήρια