Οι φορολογούμενοι με μεγάλες δαπάνες και όλοι οι δανειολήπτες θα ενταχθούν πρωτίστως στο ηλεκτρονικό φακέλωμα του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να καταστεί ευκολότερη η διασταύρωση στοιχείων.  Επίσης θα τεθεί κατώτατο όριο, πάνω από το οποίο οι φορείς θα είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν λογαριασμούς Ηλεκτρικού, νερού και τηλεφώνου. 

Το μέτρο θα αποτελέσει και την αφετηρία για την κατάργηση υποβολής φορολογικών δηλώσεων με τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται προσυμπληρωμένες, και εφόσον ο φορολογούμενος συμφωνεί, θα δίνει έγκριση για άμεση εκκαθάριση.

(skai.gr)