Μέσα σε διάστημα οκτώ ετών και έως το 2009, ο αριθμός των Offshore εταιρειών υπέρ-τετραπλασιάστηκε ενώ τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από την είσπραξη φόρων μειώνονταν. 

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, το Κρανίδι ανεδείχθη πρωτεύουσα των Offshore, καθώς εκεί έβριθαν εταιρείες ακινήτων με έδρα στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα, άτομα τα οποία εμφάνιζαν εισοδήματα έως 15.000 ευρω, διαχειρίζονταν εταιρείες αξίας πολλών εκατομμυρίων. 

Πρόκειται για εταιρείες ακινήτων , οι οποίες έχουν την έδρα τους σε χώρες που άλλες έχουν καθεστώς διοικητικής συνδρομής με την Ελλάδα και άλλες όχι, ενώ στην πλειονότητά τους ανήκουν σε ναυτιλιακούς και κατασκευαστικούς ομίλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις έδρα τους ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος διατηρούσε αυτό το φορολογικό καθεστώς ως το 2004.