Μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος και από αυτές που είχαν οι εργαζόμενοι στη διετία 2010-2011, θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες για την διετία 2012-2013, η ετήσια έκθεση του Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος που θα παρουσιαστεί την Τρίτη.
Σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα» εκτιμάται  με βάση και τις προβλέψεις που έχουν διατυπωθεί  πως οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα χάσουν 20% και του δημοσίου 10%. Την ίδια στιγμή, η ανεργία στην αγορά θα αγγίζει το 19%-20%!
«Αιτία του κακού» πάντως θεωρείται η καθυστέρηση των διαρθρωτικών αλλαγών και ο αντιπαραγωγικός τρόπος λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που οδηγεί διαρκώς σε μεγαλύτερη πίεση και τους μισθούς.

Στην έκθεση του ο κ. Προβόπουλος αναμένεται να επισημάνει πως οι «μέσες ονομαστικές αποδοχές» στο σύνολο της οικονομίας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) μειώθηκαν το 2010 κατά 4,8% ενώ 2011 κατά 3%. Η επίδραση των μειώσεων του δημοσίου τομέα ήταν δραστικότερες ως τώρα, γιατί ήταν και μεγαλύτερες.

Για το 2012 όμως η Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά ότι οι μέσες ονομαστικές (προ φόρων) αποδοχές των μισθωτών, στο σύνολο της οικονομίας, θα μειωθούν κατά 8,4% έως 9,2% σε ονομαστικούς όρους -και κατά 9,3%-10,1% σε πραγματικούς όρους!

Μεγαλύτερη εκτιμάται ότι θα είναι η μέση μείωση στον ιδιωτικό τομέα το 2012 (-8,7% έως -10,0% σε ονομαστικούς όρους και  -9,6% έως -10,9% σε πραγματικούς) ενώ μικρότερη στις μέσες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων (της τάξεως του 7,4% σε ονομαστικούς όρους και του 8,3% σε πραγματικούς).

Όσον αφορά στο 2013, στη διάρκεια του οποίου θα λήξουν πολλές συλλογικές συμβάσεις (και πιθανότατα θα προσαρμοστούν προς τα κάτω οι αποδοχές που αυτές προβλέπουν), ενδέχεται οι μέσες ονομαστικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα να μειωθούν και σχεδόν κατά 9%. Μικρότερες, κατά μόλις 3%, αναμένεται να είναι στο Δημόσιο και κατά περίπου 7% στο σύνολο της οικονομίας.