Βελτίωση κατέγραψε τον Απρίλιο ο κινεζικός δείκτης δραστηριοτήτων ΡΜΙ της HSBC και διαμορφώθηκε στο 49,1 από 48,3 ένα μήνα νωρίτερα.
Ο δείκτης καταδεικνύει βραδύτερο ρυθμό επιδείνωσης σε σχέση με το Μάρτιο, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό χαλαρότερους  ρυθμούς μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής και νέων παραγγελιών» αναφέρει η Markit Economic Research, η οποία δημοσίευσε τα στοιχεία.