Κατώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκε τον Απρίλιο ο ευρωπαϊκός δείκτης μεταποίησης PMI ο οποίος υποχώρησε στο 47,4 από 49,1 τον Μάρτιο έναντι προβλέψεων για ενίσχυση στο  49,3.