Οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011, σημείωσαν αύξηση κατά 9,5%, σε σχέση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ. 


Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (89,2%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 αύξηση 10,4%, έναντι της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010, ενώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση 4,9%. 


Σημαντική αύξηση εμφανίζουν οι αφίξεις από Πορτογαλία (77,7%), Αλβανία (69,9%), Ρωσία (63,8%), Λουξεμβούργο (53,1%) Γαλλία (32,4%) και Βέλγιο (27,3%), ενώ σημαντική μείωση των αφίξεων παρατηρείται από την Κύπρο (23,5%). Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει η Γερμανία (13,6%) και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (10,7%) και η Γαλλία (7,0%). 

 

Κατά την ανάλυση των στοιχείων, ως προς το μέσο μεταφοράς και το σταθμό εισόδου, παρατηρείται ότι το αεροδρόμιο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης είναι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» (19,0%) και ακολουθεί του Ηρακλείου (13,0%) και της Ρόδου (10,5%).