Στις 30 Μαΐου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διορθώνοντας την ανακοίνωση της 28/3/2012.