Μειωμένος παρουσιάστηκε ο μέσος όρος των ελλειμμάτων στην ευρωζώνη το 2011 σε σύγκριση με το 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat  οι χώρες της ευρωζώνης κατέγραψαν το 2011 κατά μέσο όρο έλλειμμα της τάξεως του 4,1% του ΑΕΠ από 6,2% το 2010. Ωστόσο το χρέος αυξήθηκε κατά μέσο όρο, στο 87,2% του ΑΕΠ από 85,3% του ΑΕΠ το 2010. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, το έλλειμμα μειώθηκε κατά μέσο όρο από 6.5% του ΑΕΠ  στο 4.5%.

Για το 2011 το μεγαλύτερο έλλειμμα εμφάνισε η Ιρλανδία με 13,1% του ΑΕΠ, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα και ακολουθεί η Βρετανία με 8,3% του ΑΕΠ και η Κύπρος, με 6,3% του ΑΕΠ. Τα μικρότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο στο 0,6% του ΑΕΠ και στη Γερμανία στο 1% του ΑΕΠ. Τρεις χώρες, Ουγγαρία, Εσθονία και Σουηδία, κατέγραψαν πλεόνασμα.

Η Eurostat ανακοίνωσε επίσης ότι το έλλειμμα της Ισπανίας διαμορφώθηκε στο 8,5% του ΑΕΠ , για την Ιταλία υπολογίζεται στο 3,9% του ΑΕΠ και για την Πορτογαλία στο 4,7% του ΑΕΠ.

Τέλος, αναφορικά με το δημόσιο χρέος οι  Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Μάλτα, Κύπρος, Ισπανία και Ολλανδία ανακοίνωσαν ποσοστό μεγαλύτερο του 60% του ΑΕΠ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των «27» το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στο 82,5% του ΑΕΠ από 80%.