Παράταση 2 μηνών έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στους πρώην πελάτες της Energa και Hellas Power προκειμένου να προχωρήσουν σε επιλογή νέου παρόχου.
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία έληγε αύριο, ωστόσο η ΡΑΕ αποφάσισε να παρατείνει το διάστημα μέχρι τις 24 Ιουνίου 2012.  Εάν παρέλθουν άπρακτες και αυτές οι προθεσμίες, ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι υποχρεωμένος, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση, να εκκινήσει τη διαδικασία διακοπής της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων που δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή.