Αύξηση 6,9% σημειώθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2011 στις διανυκτερεύσεις των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ και των αφίξεων πελατών κατά 4,4%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η αύξηση αυτή οφείλεται στους αλλοδαπούς (12,1% στις διανυκτερεύσεις και 13,2% στις αφίξεις), ενώ παρατηρείται μείωση στην κίνηση των ημεδαπών κατά 9,2% στις διανυκτερεύσεις και 8,2% στις αφίξεις.


Στα στοιχεία των κάμπινγκ εμφανίζεται μείωση των διανυκτερεύσεων κατά 3,3% και των αφίξεων πελατών κατά 2,1%, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2010. Στην κίνηση από τους αλλοδαπούς παρατηρείται μείωση κατά 1,0% στις διανυκτερεύσεις και κατά 5,5% στις αφίξεις, ενώ για τους ημεδαπούς, οι μεν αφίξεις έχουν αυξηθεί κατά 2,6%, οι δε διανυκτερεύσεις παρουσιάζουν μείωση κατά 5,0%.


Από τα στοιχεία κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ προκύπτει ότι, για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011, η μέση παραμονή κατά άτομο ανέρχεται σε 4,4 διανυκτερεύσεις (5,4 διανυκτερεύσεις για τους αλλοδαπούς και 2,6 διανυκτερεύσεις για τους ημεδαπούς).


Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ), ανήλθε κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011 σε 58,4% έναντι 52,1% στο αντίστοιχο διάστημα του 2010.