Η ενημέρωση των αναλυτών της Dionic, η οποία είχε προγραμματιστεί στις 20 Απριλίου, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ασθένειας μέλους της ομάδας παρουσίασης. 


Η νέα ημερομηνία ορίζεται στις 18
Μαΐου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.