Ο Όμιλος Σαράντης αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση των σημάτων Colour Catcher και Keep it White από τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου του κλάδου της ευρείας διανομής.

 

Τα σήματα αυτά ανήκουν στην Spotless Group με την οποία η εταιρία ήδη συνεργάζεται στη διανομή και αντιπροσώπευση της Vapona. 


Το Colour Catcher είναι ο ηγέτης των χρωμοπαγίδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 


Οι καθαρές πωλήσεις των δύο σημάτων κατά το 2011 στην Ελλάδα ανήλθαν στα 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς τους ανήλθε αντίστοιχα σε 72,4%. 


Ο Όμιλος Σαράντης με την συμφωνία της διανομής των σημάτων αυτών εκτός της αύξησης του κύκλου εργασιών του, αναμένει και ενίσχυση της κερδοφορίας του στο κανάλι της ευρείας διανομής.