Τέλος στην συμφωνία με το Ισραήλ έθεσαν δύο κρατικές εταιρείες ενέργειας, όπως ανακοίνωσε η Ampal-American Iserael Corporation, επενδυτική εταιρεία με έδρα το Ισραήλ.
Η Ampal στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι οι Αιγυπτιακές General Petroleum και Natural Gas Holding ειδοποίησαν την Ισραηλινή East Meditarranean Gas ότι θα τερματίσουν την παροχή αερίου.

"H EMG θεωρεί αυτήν την διακοπή παράνομη και κακή τη πίστη" ανακοίνωσε η Ampal που κατέχει το 12,5% της Ισραηλινής εταιρείας.