Περίπου 7.000 ομολογιούχοι, εταιρείες, ταμεία κλπ., έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του «κουρέματος» ομολόγων που κατείχαν, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. 


Μέχρι σήμερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν κατατεθεί 72 (ομαδικές των 200 ατόμων η καθεμιά) προσφυγές, οι οποίες στρέφονται κατά των πράξεων του υπουργικού συμβουλίου, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών. 


Σε αίτηση ακύρωσης προσφεύγουν ομαδικά ακόμη και φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες προμήθειας υγειονομικού υλικού. 


Μεταξύ αυτών που κατέθεσαν σήμερα προσφυγές στο ΣτΕ περιλαμβάνονται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού Προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού,
το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος - Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κ.λπ καθώς και χιλιάδες ομολογιούχοι.

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι τα διαθέσιμα του στις 9 Μαρτίου 2012 ανέρχονταν σε 10.973.888 ευρώ και μετά το «κούρεμα» (53,5%) έμειναν 5.624.118 ευρώ και μιλάει για «αρπαγή τους» αφού η περιουσία του δεν προέρχεται από κρατική επιχορήγηση αλλά αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του.