Άκαρπη παρήλθε η προσθεσμία επί του αιτήματος νέας καταληκτικής ημερομηνίας εκταμίευσης του υπό την κάλυψη της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου Κοινοπρακτικού Τραπεζικού Δανείου, όπως ενημέρωσε σήμερα η διοίκηση της ΕΝΚΛΩ.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνεχίστηκε σήμερα (23/4/2012) η από 06/04/2012 διακοπείσα έκτακτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. στις 11.00΄ π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Λόγγου 1 και Ερμού στη Μεταμόρφωση.


Υπενθυμίζεται ότι η διακοπείσα Γ.Σ. της 06/04/2012 είχε εξετάσει τα παρακάτω θέματα όπως είχε ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. 

1.    Ενημέρωση Μετόχων, έγκριση ενεργειών, πορεία της Εταιρείας και λήψη σχετικών αποφάσεων.

2.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3.    Αλλαγή έδρας εταιρείας.


Για όλα τα θέματα η εν λόγω Γεν. Συνέλευση είχε αποφασίσει τη συνέχιση της συζήτησής τους στην σημερινή από διακοπή Γεν. Συνέλευση. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σχετικά:


1) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τις εν τω μεταξύ εξελίξεις, υπενθυμίζοντας  ότι η διακοπείσα Γενική Συνέλευση είχε θέσει προθεσμία μέχρι σήμερα, 23 Απριλίου 2012,  για απάντηση του Υπουργού Οικονομικών επί αιτήματος νέας καταληκτικής ημερομηνίας εκταμίευσης του υπό την κάλυψη της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου Κοινοπρακτικού Τραπεζικού Δανείου. Η παραπάνω παρήλθε άκαρπη. 


Εν τω μεταξύ υπήρξε συνάντηση των εργαζομένων με την Υπουργό Ανάπτυξης την οποία ενημέρωσαν σχετικά με τη προσπάθεια αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρείας καθώς και τις μέχρι σήμερα εξελίξεις. Η Υπουργός έδειξε σημαντικό ενδιαφέρον για τη δυνατότητα λειτουργίας των ανταγωνιστικών εργοστασίων της εταιρείας και υποσχέθηκε ότι θα διερευνήσει οτι ειναι προς τούτο δυνατόν. 


Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επεσήμανε ότι επίκειται η έκδοση της απόφασης του πτωχευτικού Δικαστηρίου μετά την οποία τα πάντα θα έχουν τελειώσει. Κατά συνέπεια ο άμεσος προσδιορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας εκταμίευσης του δανείου θα ήταν δυνατόν να διαμορφώσει νέα δεδομένα.  

 

Τέλος, η Γ.Σ. ενέκρινε τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης και του έδωσε εκ νέου εντολή, όπως ενεργεί ότι είναι δυνατό για την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της στοιχειώδους λειτουργίας της εταιρείας (νομική υποστήριξη, φύλαξη, επικοινωνία  και λοιπές στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες). 

 

2) Κατά την επανάληψη της συζήτησης του θέματος οι μέτοχοι  αποφάσισαν την αναβολή της συζήτησης του.

 

3) Και για το εν λόγω θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν την αναβολή της συζήτησης του .

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της και την επανάληψή τους την Παρασκευή 18 Μαίου ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας.