Για κακόπιστη και καταχρηστική συμπεριφορά κατηγορεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τις εταιρείες Hellas Power και Energa, στις οποίες επέβαλε πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. 


Η ΡΑΕ επέβαλε τα πρόστιμα, επειδή οι δύο εταιρείες δεν προσκόμισαν, μέχρι την ημέρα που σταμάτησαν τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά τον περασμένο Ιανουάριο, τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 


Τα πρόστιμα αντιστοιχούν στο 10% του ύψους των εγγυητικών επιστολών που όφειλαν οι εταιρείες και συγκεκριμένα πρόκειται για 1.535.000 ευρώ για την Hellas Power και 1.484.000 για την Energa. 


Η ΡΑΕ σημειώνει στο σκεπτικό των σχετικών αποφάσεων ότι «η ανάγκη διαχείρισης των επισφαλειών που οφείλονται και στο σημαντικό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και της πληρωμής για την ενέργεια αυτή, η οποία κατά μέσο όρο είναι περίπου 35 έως 40 ημέρες, επιβάλει την υποχρέωση υποβολής εγγυητικών επιστολών, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα του Διαχειριστή, να αποπληρώνει και αυτός με τη σειρά του, τους συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστημα».
 

Επιπλέον, αναφέρει ότι η σχετική διάταξη (για τον τρόπο υπολογισμού του ύψους των εγγυητικών επιστολών) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούνιο του 2011 χωρίς οι δύο εταιρίες να εκφράσουν αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο θέμα γεγονός το οποίο κατά τη ΡΑΕ «καταδεικνύει την κακόπιστη και καταχρηστική συμπεριφορά τους».