Το 28,1% των κερδών που εξασφάλισαν οι εταιρείες των επενδυτικών κεφαλαίων υψηλής μόχλευσης (hedge funds) κατέληξαν στους λογαριασμούς τα τελευταία 18 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Imperial College του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παραγγέλθηκε από την KPMG και το θεσμό του χρηματοοικονομικού τομέα Alternative Investment Management Association, το μερίδιο των ετήσιων κερδών που κατέληξε στους επενδυτές από τα κερδοσκοπικά αυτά κεφάλαια την περίοδο από το 1994 ως το 2011 ήταν 71,9%.


Ανάμεσα στα συμπεράσματα της έρευνας επίσης είναι ότι τα hedge funds είχαν κατά μέσον όρο ετήσια απόδοση 9,07% από το 1994 ως το 2011, σε σύγκριση με τις αποδόσεις κατά μ.ό. 7,27% από βασικά αγαθά παγκόσμιας διακίνησης, 7,18% από μετοχές και 6,25% από ομόλογα και χρεόγραφα σε διεθνές επίπεδο.