Ακόμη μία …απανταχούσα για τον Γ. Παπακωνσταντίνου αυτή τη φορά από τις Βρυξέλλες και τον Κοινοτικό Επίτροπο για την Ενέργεια.
Την διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ζητά με επιστολή του ο Gunther Hermann Oettiger με τον γερμανό πολιτικό να επισημαίνει στον έλληνα ΠΕΚΑ, πως με τον Νόμο 4001 δεν διασφαλίζεται η διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία της ΡΑΕ, όπως επιβάλλουν οι οδηγίες του τρίτου Ενεργειακού Πακέτου.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο, ενώ καλά ενημερωμένη πηγή υποστηρίζει πως ο ανήκων στο CDU 60χρονος πολιτικός είχε προειδοποιήσει πρόσφατα τον πρώην «τσάρο» της Οικονομίας. Μάλιστα είχε αναφερθεί, πως τον σχετικό νόμο είχαν ακολουθήσει υπουργικές αποφάσεις που επίσης δεν είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη από την ελληνική πλευρά.

Ο Επίτροπος στην επιστολή του επισημαίνει, ότι με τον νόμο μπορεί να μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο τα προβλεπόμενα από τις οδηγίες ωστόσο η ανεξαρτησία της Αρχής παραβιάζεται σε κυρίως δύο ζητήματα. Αφ΄ ενός δεν επιτρέπεται στην ΡΑΕ να στελεχωθεί με το κατάλληλο δυναμικό, που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου της. Αφ΄ ετέρου προβλέπεται σειρά διοικητικών παρεμβάσεων όχι μόνο σε επίπεδο ελέγχου προϋπολογισμού αλλά και σε επί μέρους που προσδιορίζουν τα κριτήρια ανεξαρτησίας της ίδιας της ΡΑΕ.

Επί της ουσίας ο γερμανός φαίνεται, πως αποδέχεται τις αιτιάσεις του Νίκου Βασιλάκου (προέδρου της Αρχής), ο οποίος έχει επισημάνει πλειστάκις τις στρεβλώσεις που έχουν ενσωματωθεί στο θεσμικό πλαίσιο. Το ενδιαφέρον είναι, πως βάσει της νομοθεσίας στην Αρχή ανατίθενται ουσιώδεις αρμοδιότητες και αυξημένες ευθύνες για τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς και τον έλεγχο των συμμετεχόντων και αρμοδιότητες διαιτησίας. Ωστόσο για λόγους άγνωστους, μέχρι τώρα, η κατ΄ επίφαση Ανεξάρτητη Αρχή έχει φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να ασκήσει το ρόλο της, λόγω των εμποδίων που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο.

Με την επιστολή του Επιτρόπου ζητείται από τον Γ., Παπακωνσταντίνου να διασφαλίσει στην ΡΑΕ και τους πόρους αλλά και την ανεξαρτησία στη διαχείρισή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργεί ως επιβλέπουσα των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ενέργειας.

Σημειωτέον, πως η απανταχούσα …Oettiger έρχεται μετά από παρέμβαση των συλλογικών φορέων της αγοράς ενέργειας προς την Αρχή, που εκφράζουν την ανησυχία τους καταγγέλλοντας κυβερνητικές μεθοδεύσεις σε βάρος της αυτοτέλειας της. Δεν είναι τυχαίο σημειώνουν παράγοντες της αγοράς πως η ΡΑΕ αποτελεί το μοναδικό φορέα που διασφαλίζει την ομαλή και επί ισόνομη λειτουργία της αγοράς.


Joffrey Postman