Τρεις μήνες παράταση δίνεται από το ΙΚΑ για την εφαρμογή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών με το νέο σύστημα, προκειμένου να μην συμπέσουν χρονικά, μέσα στον Μάιο, η καταβολή των διπλών εισφορών δηλαδή για μισθούς και δώρο Πάσχα αλλά και η πρώτη δόση έναντι της ρύθμισης παλαιών οφειλών.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, (ν,4075/2012), οι ασφαλιστικές εισφορές θα έπρεπε στο εξής να καταβάλλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και όχι στο τέλος του μηνός όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Επίσης, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους, έληγε την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και του Μαΐου αντίστοιχα.
Έτσι, οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, θα έπρεπε, με βάση τον νέο νόμο, μέχρι τις 7 Μαΐου που είναι η 5η εργάσιμη, να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του μήνα Απριλίου και έως το τέλος του Μαΐου τις εισφορές του Δώρου Πάσχα. Τον Μάιο, θα πρέπει να καταβληθεί και η 1η δόση για τη ρύθμιση των οφειλών.

Ωστόσο πολλοί φορείς και επιχειρηματίες αντέδρασαν στην ταυτόχρονη καταβολή των πολλαπλών εισφορών με αποτέλεσμα το ΙΚΑ να αποφασίσει πως οι καταβολές των εισφορών που αφορούν τις μισθολογικές περιόδους, Απριλίου, Δώρου Πάσχα, Μαΐου και Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες, του προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς.

Το νέο νομικό πλαίσιο θα ισχύσει για τις εισφορές του Ιουλίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλαδή έως τις 7 Αυγούστου.