Μεγαλύτερη ύφεση, νέες μειώσεις μισθών και εκτίναξη της ανεργίας προβλέπει μεταξύ άλλων για το 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην ετήσια έκθεσή της για την ελληνική οικονομία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

 

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Προβόπουλος αναθεώρησε την εκτίμησή του για τη φετινή μείωση του ΑΕΠ κατά 4,5%, εκτιμώντας πλέον ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ θα πλησιάσει το 5%.

 

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ τη διετία 2010–2011 μειώθηκαν οι μισθοί κατά 7,9%, συμβάλλοντας στην κατά 10,5% βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Μάλιστα το 2012 εκτιμάται ότι οι μέσες ονομαστικές προ φορολογίας αποδοχές των μισθωτών στο σύνολο της οικονομίας θα μειωθούν κατά 8,4% έως 9,2% σε ονομαστικούς όρους και κατά 9,5%-10,3% σε πραγματικούς όρους. Μεγαλύτερη εκτιμάται ότι θα είναι η μέση μείωση στον επιχειρηματικό τομέα (-8,7% έως -10,0% σε ονομαστικούς όρους, -9,8% έως -11,1% σε πραγματικούς), ενώ η μείωση των μέσων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι της τάξεως του 7,4% σε ονομαστικούς όρους και του 8,5% σε πραγματικούς. Το 2013, στη διάρκεια του οποίου θα λήξουν πολλές συλλογικές συμβάσεις  ενδέχεται οι μέσες ονομαστικές αποδοχές να μειωθούν κατά 7% περίπου στο σύνολο της οικονομίας (κατά 3% περίπου στο Δημόσιο και σχεδόν κατά 9% στον επιχειρηματικό τομέα), με αποτέλεσμα το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος να μειωθεί περαιτέρω κατά 6%-6,5% στο σύνολο της οικονομίας και κατά 8% περίπου στον επιχειρηματικό τομέα.

 

Επισημαίνεται ότι, με βάση τους ανωτέρω ―προσωρινούς και κατά προσέγγιση― υπολογισμούς, η σωρευτική μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος τη διετία 2012-2013 θα φθάσει το 11,9%-12,7% στο σύνολο της οικονομίας και το 15,3%-16,5% στον επιχειρηματικό τομέα. Στο Μνημόνιο που ψήφισε η Βουλή τίθεται ως στόχος η μείωση κατά την τριετία 2012-2014 να φθάσει το 15%.


Την ίδια ώρα εκτιμά ότι η ανεργία θα εκτιναχθεί άνω του 19% από 17,7% που ήταν πέρυσι, ενώ στις πιο αισιόδοξες προβλέψεις περιλαμβάνεται η μείωση του πληθωρισμού στο 1,2% το 2012 για να μειωθεί περαιτέρω στο 0,5% το 2013.

 

Όσον αφορά στη φτώχεια αναφέρεται ότι πλέον πλήττει περισσότερο νέα ζευγάρια με παιδιά από τους ηλικιωμένους. Όπως τονίζεται στην έκθεση το 22,3% των νέων ζευγαριών ζει σε συνθήκες φτώχειας έναντι 19,3% το 2005.

 

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Προβόπουλος τόνισε την αναγκαιότητα να εφαρμοστούν από τη νέα κυβέρνηση πλήρως τα όσα προβλέπονται από το μνημόνιο αφού όπως είπε η μη εφαρμογή τους θα μπορούσε να φέρει την έξοδο της χώρας από το ευρώ.

 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, ο διοικητής της ΤτΕ είπε πως μετά την ανασυγκρότησή του θα έχει απαλλαγεί από βάρη του παρελθόντος, θα είναι πιο υγιής, πιο αποτελεσματικός, πιο εύρωστος. Ήδη, όπως είπε η ΤτΕ σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προχωρά στην κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας μέσω του Ευρωσυστήματος, στη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Πολιτεία, νομικού πλαισίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης πιστωτικών ιδρυμάτων και εφαρμογή του όπου χρειάστηκε, αλλά και στην εξασφάλιση μέσω του Προγράμματος Στήριξης πόρων ύψους 50 δισεκ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος..

 

Τέλος, όσον αφορά στη βελτίωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της οικονομίας ο κ. Προβόπουλος εκτιμά ότι αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: Πρώτον, με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία θα μπορούσε σε πρώτη φάση να επαναφέρει στις τραπεζικές καταθέσεις αποθησαυρισμένα τραπεζογραμμάτια ύψους 10-15 δισεκ. ευρώ και ακολούθως να ενθαρρύνει τον επαναπατρισμό κεφαλαίων. Αυτό θα βελτίωνε ουσιαστικά τη ρευστότητα.


Δεύτερον, με την προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων από πηγές πέραν του τραπεζικού συστήματος. Δύο είναι οι πηγές που πρέπει να αναφερθούν σχετικά. Οι ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες θα αποφέρουν 19 δισεκ. ευρώ έως το 2015, κυρίως με εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερες συνολικές εισροές, αν συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την αξιοποίηση των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η ροή χρηματοδοτικών πόρων προς τις επιχειρήσεις μπορεί να ενισχυθεί με ποσά 15 περίπου δισεκ. ευρώ, εφόσον βελτιωθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Θα πρέπει να προστεθούν και τα διαθέσιμα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τέλος, αναφορικά με την αγορά ακινήτων στην έκθεση εκτιμάται ότι η αύξηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές αναπροσαρμογές της φορολογητέας αξίας των ακινήτων συμπαρασύροντας πολλούς φόρους προς τα πάνω και επιτείνοντας την έντονη αβεβαιότητα και την ύφεση στην ελληνική κτηματαγορά. Μια τέτοια αναπροσαρμογή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνδυαστεί με εξορθολογισμό της φορολογίας των ακινήτων, στην κατεύθυνση τόσο της μείωσης της φορολογίας των μεταβιβάσεων όσο και της κατάργησης επιμέρους επιβαρύνσεων και της θέσπισης ή διατήρησης ενός πολύ μικρού αριθμού ενιαίων φόρων που θα αντικαταστήσουν το πλήθος των υπαρχόντων.


Προβλέψεις των βασικών μεγεθών για το 2012

 

Οι διαθέσιμοι βραχυχρόνιοι δείκτες για τους πρώτους μήνες του 2012 υποδηλώνουν ότι η ύφεση στη χώρα θα συνεχιστεί και φέτος.

 

- Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ θα πλησιάσει το 5%, δηλαδή η ύφεση θα είναι λιγότερο έντονη από ό,τι το 2011, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα θα εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

 

- Το μέσο ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί εφέτος σε σύγκριση με το 2011 και θα υπερβεί το 19%, έναντι 17,7% πέρυσι.

 

- Η αναμενόμενη το 2012-13 μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, σε συνδυασμό και με την προβλεπόμενη εξέλιξη των τιμών, οδηγεί σε αισθητή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που θα συμβάλει σε άνοδο των εξαγωγών και υποκατάσταση των εισαγωγών. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2012 θα έχουν ανακτηθεί τα 2/3 έως 3/4 της συνολικής απώλειας της ανταγωνιστικότητας κόστους της περιόδου 2001-2009. Επιπλέον, εντός του 2013 θα έχει ανακτηθεί πιθανόν ολόκληρη η απώλεια.

 

- Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να υποχωρήσει από 9,8% του ΑΕΠ το 2011 στο 7,5% περίπου το 2012, ενώ η υποχώρηση θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.

 

- Τέλος, η πτωτική τάση του πληθωρισμού συνεχίζεται το 2012 και ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 1,2%. Το 2013 ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, ενδεχομένως και κάτω από το 0,5%.

 

Διαβάστε αναλυτικά όλη την έκθεση εδώ