Την τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός της εταιρείας) του Καταστατικού ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κυριακούλης στις 23/04/2012, με απαρτία 74,46% (ήτοι 5.654.992 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.654.992 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων), σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.