Σχεδόν 2 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα η Ισπανία από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων, αν και το κόστος δανεισμού διπλασιάστηκε από τις προηγούμενες δημοπρασίες. 

 

Η Ισπανία άντλησε 725 εκατ. ευρώ από τα 3μηνα έντοκα γραμμάτια. Ωστόσο, η μέση απόδοση ενισχύθηκε στο 0,634% από 0,381% κατά την προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η προσφορά καλύφθηκε κατά 7,6 φορές (έναντι 3,5 φορών). 


Από τα 6μηνα έντοκα γραμμάτια, η Ισπανία άντλησε 1,208 δισ. ευρώ με μέση απόδοση στο 1,580% από 0,836% κατά την προηγούμενη δημοπρασία. Η προσφορά καλύφθηκε κατά 3,3 φορές έναντι 5,6 φορών. 


Η Ολλανδία από τη σημερινή δημοπρασία 2ετών και 25ετών ομολόγων άντλησε 1,995 δισ. ευρώ με τη μέση απόδοση για τα 2ετή ομόλογα να διαμορφώνεται στο 0,523%, δηλαδή χαμηλότερα από το 0,664%, όπού ήταν διαπραγματεύσιμα τα 2ετή ομόλογα τη Δευτέρα.