Συνεχώς αυξάνεται το κόστος του οικογενειακού καλαθιού, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ). 


Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2012, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού διαμορφώθηκε στα 2332,25 ευρώ, ενώ τον Μάρτιο του 2011 κόστιζε 2293,83 ευρώ. Η αύξηση είναι της τάξης του 2%, δηλαδή 38,42 ευρώ. 


Για διατροφή και αλκοολούχα ποτά, ένα μεσαίο νοικοκυριό δαπάνησε τον Μάρτιο του 2012 365,05 ευρώ, σε σχέση με τα 356,58 ευρώ τον Μάρτιο του 2011. 


Για ένδυση και υπόδηση, ένα μεσαίο ελληνικό νοικοκυριό ξόδεψε 176,97 ευρώ, σε σχέση με τα 183,53 ευρώ, ενώ για αλκοολούχα ποτά και καπνό, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 84,13 ευρώ έναντι 83,70 ευρώ. 


Για στέγαση, οι δαπάνες ανήλθαν στα 308,62 ευρώ έναντι 288,72 ευρώ. Στα 153,51 ευρώ ανήλθαν οι δαπάνες ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού για διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες έναντι 154,62 ευρώ.


Οι δαπάνες για Υγεία διαμορφώθηκαν στα 142,37 ευρώ, σε σύγκριση με τα 143,71 ευρώ, ενώ, για μεταφορές, ένα μεσαίο ελληνικό νοικοκυριό ξόδεψε 363,55 ευρώ έναντι 350,36 ευρώ.
 

Για επικοινωνίες, οι δαπάνες ανήλθαν στα 97,47 ευρώ, σε σχέση με τα 98,49 ευρώ, ενώ για αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, ένα μεσαίο ελληνικό νοικοκυριό δαπάνησε 102,06 ευρώ έναντι 103 ευρώ.
 

Για εκπαίδευση, οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 65,57 ευρώ έναντι 66,24 ευρώ. Για ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, ένα μεσαίο ελληνικό νοικοκυριό ξόδεψε 245,18 ευρώ έναντι 238,83 ευρώ.
 

Οι δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες διαμορφώθηκαν στα 230,60 ευρώ έναντι 228,12 ευρώ.