Τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,1125 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Autohellas.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 30η Απριλίου 2012, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας στις 3 Μαΐου. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους,  ορίσθηκε η 9η Μάιου ενώ η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank.

Στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.