Ζημίες ύψους 1,37 δισ. ευρώ μετά την απομείωση και τους φόρους σημείωσε για τη χρήση 2011, η Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε σήμερα η εταιρεία. 

Κατά τα άλλα, η Τράπεζα Κύπρου εξαιρουμένης της απομείωσης παρουσίασε συνολικά έσοδα 1,54 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το 2010, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 312 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με το 2010. 

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση ανήλθαν σε 805 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με 725 εκατ. ευρώ το 2010.