Από τα χαμηλότερα ωρομίσθια της ΕΕ λαμβάνουν οι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat που δημοσιεύτηκε σήμερα.
Στην Ελλάδα το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας ανέρχεται στα 17,5 ευρώ, ενώ το χαμηλότερο εντοπίζεται στην Βουλγαρία όπου έχει 3.5 ευρώ. Αντίθετα, το υψηλότερο ωριαίο κόστος εντοπίζεται στο Βέλγιο με 39,3 ευρώ.

Ακολουθούν, η Σουηδία με 39,1 ευρώ, η Δανία με 38,6 ευρώ, η Γαλλία 43,2 ευρώ, στο Λουξεμβούργο 33,7 ευρώ, στην Ολλανδία 31,1 ευρώ και στη Γερμανία 30,1 ευρώ.