Να υλοποιήσει τον ποσοτικό στόχο που έχει θέσει, όσον αφορά τη βοήθεια προς τα φτωχά κράτη, την ώρα που δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα εντελώς η οικονομική και χρηματο-πιστωτική κρίση κάλεσε ο  Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την Ευρωζώνη.
Στην τελευταία έκθεσή του ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις πολλών κρατών-μελών της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειώσουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς, εξαιτίας της χρηματο-πιστωτικής κρίσης, εκφράζοντας την ανησυχία του για μια τέτοια εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το Ευρωπαϊκό συμβούλιο θα πρέπει να τηρήσει τον ποσοτικό στόχο που έθεσε, δηλαδή το 0,7% του ΑΕΠ της το 2015 να αναλώνεται σε δημόσια βοήθεια υπέρ της ανάπτυξης των φτωχών κρατών, αφού όπως προσθέτει το 2010 η ΕΕ δεν κατάφερε να τηρήσει τον ενδιάμεσο στόχο που είχε τεθεί, να βοηθηθούν απ' αυτήν τα φτωχά κράτη με το 0,56% του ΑΕΠ της.

Η οικονομική βοήθεια που παρασχέθηκε αντιπροσώπευε στην πραγματικότητα το 0,44% του ΑΕΠ της ΕΕ διευκρινίζεται σχετικά, «δημιουργώντας τον εύλογο φόβο ότι και ο στόχος για 0,7% του ΑΕΠ της ΕΕ προς τα φτωχά κράτη θα μείνει ανεκπλήρωτος».