Για διατύπωση ψευδών ισχυρισμών κατηγορούνται από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Egan-Jones και ο πρόεδρός του Σον Ήγκαν. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο οίκος διετύπωσε ψευδείς ισχυρισμούς κατά την αίτησή του, το 2008, για την εξασφάλιση του δικαιώματος αξιολόγησης ορισμένων τύπων χρεογράφων.
Οι κατηγορίες που τους απηύθυνε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφορούν επίσης δύο εκ των αναλυτών της εταιρείας, στους οποίους η Egan-Jones φέρεται ότι επέτρεψε να συμμετάσχουν σε αξιολογήσεις εταιρειών, μετοχές των οποίων κατείχαν και οι ίδιοι.

Η Egan-Jones, μέσω νομικού της εκπροσώπου, αρνείται τις κατηγορίες.
Η Egan-Jones συγκαταλέγεται μεταξύ των μικρότερων αναγνωρισμένων αμερικανικών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν οι: Moody's Corp, McGraw-Hill Cos Inc's Standard & Poor's, and Fimalac SA's Fitch.